תקנון אתר

1. כללי

אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
(א) אתר s.wear (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
בעל האתר ומפעילו הינו "שוקו ספורטוויר בע"מ" (להלן: "s.wear") ח.פ 512424698 שמשרדה רשום בקיבוץ שפיים 6099900.
(ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
(ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין שוקו ספורטוויר בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
(ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(ג) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
שוקו ספורטוויר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. אופן המכירה
(א) שוקו ספורטוויר בע"מ מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר, ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.

(ב) במקרים שאינם בשליטתה ו/או הינובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

(ג) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה").
(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".
ההזמנה תירשם במחשבי שוקו ספורטוויר בע"מ וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את שוקו ספורטוויר בע"מ. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של שוקו ספורטוויר בע"מ, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
לקוח רשאי להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לשוקו ספורטוויר בע"מ עקב שיבוש הליכי המכירה.

(ה) הצבעים באתר הם להמחשה בלבד וייתכנו שינויי גוונים.
ישנם מוצרים שעוברים תהליך צביעה מיוחד על מנת שיקבלו מראה ייחודי.
בתהליך זה כל יחידה נצבעת בנפרד ולכן עלול להיות הבדל בין המוצרים באותה סדרה.

4. שיטת המכירה
(א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה.
(ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

5. מועדי המכירה
בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

6. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
(א) שוקו ספורטוויר בע"מ ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך. שוקו ספורטוויר בע"מ יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. שוקו ספורטוויר בע"מ מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב) שוקו ספורטוויר בע"מ לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של שוקו ספורטוויר בע"מ לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ומוצרים באיכות גבוהה, אם כי, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות חומרה בתוכנה או בקווי תקשורת לאתר.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית שוקו ספורטוויר בע"מ יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו שוקו ספורטוויר בע"מ מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
(ה) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י שוקו ספורטוויר בע"מ, ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו באחת מחנויות הרשת, אלא אם כאן יצוין כך בפירוש באתר. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
(ו) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). שוקו ספורטוויר בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

7. שירות לקוחות
(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בשוקו ספורטוויר בע"מ.
(ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות ל שוקו ספורטוויר בע"מ דרך אי מייל שירות לקוחות.
(ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של שוקו ספורטוויר בע"מ בדואר אלקטרוני info@s-wear.com
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הינוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
(א) כדי לרכוש מוצר/שירות, מומלץ לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
(ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
(ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לשוקו ספורטוויר בע"מ לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
(ד) שוקו ספורטוויר בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. שוקו ספורטוויר בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
שוקו ספורטוויר בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו (ה) בשליטתו ו/או הינובעים מכוח עליון, שוקו ספורטוויר בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9. ביטולים
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
(א) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:
במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה הוא יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של שוקו ספורטוויר בע"מ בדואר אלקטרוני info@s-wear.com .
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות 1-800-304050, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של שוקו ספורטוויר בע"מ בדואר אלקטרוני info@s-wear.com
במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי.
(ב) ביטול לאחר קבלת המוצר:
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של שוקו ספורטוויר בע"מ בדואר אלקטרוני info@s-wear.com .
 במקרה זה, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו אל אחד מסניפי שוקו ספורטוויר בע"מ , או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י שליח מטעם שוקו ספורטוויר בע"מ בתשלום של 20 ש"ח.
במידה ולמוצר המוחזר נגרם נזק, שוקו ספורטוויר בע"מ לא תקבלו חזרה .
 הלקוח רשאי לבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר. במקרה זה הלקוח יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם בגין המוצר מידי החברה, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול.
("דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה).

(ג) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בסמוך לקבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול טלפונית או הודעה בכתב לשירות הלקוחות של שוקו ספורטוויר בע"מ, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, תאסוף שוקו ספורטוויר בע"מ את המוצר מהכתובת אליו נשלח, ותזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.
(ד) ביטול מכירה ע"י שוקו ספורטוויר בע"מ והפסקת פעילות האתר:

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא ושוקו ספורטוויר בע"מ לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא שוקו ספורטוויר בע"מ רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שוקו ספורטוויר בע"מ תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים שוקו ספורטוויר בע"מ לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור שוקו ספורטוויר בע"מ לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שוקו ספורטוויר בע"מ תהא רשאית לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע לשוקו ספורטוויר בע"מ לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של שוקו ספורטוויר בע"מ לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית שוקו ספורטוויר בע"מ לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

10. אחריות ושירות
כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין.
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות.

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים שיירכשו באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד.

11. קניין רוחני
(א) כל זכויות הקניין הרוחני בשוקו ספורטוויר בע"מ, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של שוקו ספורטוויר בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר שוקו ספורטוויר בע"מ, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של שוקו ספורטוויר בע"מ מראש ובכתב.
(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בשוקו ספורטוויר בע"מ, בבסיס הנתונים בשוקו ספורטוויר בע"מ, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים שוקו ספורטוויר בע"מ בלא קבלת הסכמת שוקו ספורטוויר בע"מ מראש ובכתב.
(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בשוקו ספורטוויר בע"מ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת שוקו ספורטוויר בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו שוקו ספורטוויר בע"מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
(ז) השם שוקו ספורטוויר בע"מ וכן שם המותג (s.wear) של האתר, סימני המסחר בשוקו ספורטוויר בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של שוקו ספורטוויר בע"מ וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של שוקו ספורטוויר בע"מ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
(ח) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של שוקו ספורטוויר בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן שוקו ספורטוויר בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ט) ככל שיש שוקו ספורטוויר בע"מ סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

12. תנאים נוספים
(א) הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר הינם בבעלות שוקו ספורטוויר בע"מ והינם מופעלים על ידיה.
(ב) נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע, לא יחייב הדבר את שוקו ספורטוויר בע"מ. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
(ג) שוקו ספורטוויר בע"מ לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link).
שוקו ספורטוויר בע"מ אינה מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
(ד) שוקו ספורטוויר בע"מ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז שוקו ספורטוויר בע"מ שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ה) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הינובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט.
(ו) אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י שוקו ספורטוויר בע"מ.
(ז) רישומי המחשב של שוקו ספורטוויר בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
(ח) שוקו ספורטוויר בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

13. מדיות חברתיות
החברה רואה בגולשים ברשת האינסטגרם והפייסבוק אשר העלו תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג @swearisrael ו/או #swearisrael - כמי שהזמינו את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות החברתיות בהן יש לאתר עמוד.
גולש אשר אינו מעוניין בהצגת התמונות שהועלו על ידו באופן הנ"ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שיבחר והסרת התמונות תתבצע.

14. סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והינובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בלבד.

Back up